حساب ,اتومبیل‌های ,دولتی ,شماره ,عمومی کشور ,درآمد عمومی ,حساب درآمد ,وجوه حاصل ,حساب درآمد عمومی

شماره سیبا و شبای حساب911/78(حساب درآمد عمومی کشور) جهت فروش یا اسقاط خودروهای دولتی

:: شماره سیبا و شبای حساب911/78(حساب درآمد عمومی کشور) جهت فروش یا اسقاط خودروهای دولتی
حساب ,اتومبیل‌های ,دولتی ,شماره ,عمومی کشور ,درآمد عمومی ,حساب درآمد ,وجوه حاصل ,حساب درآمد عمومی
به‌منظور واریز وجوه حاصل از فروش خودروهای مزایده‌ای و اسقاطی شماره سیبای حساب 87/911( حساب درآمد عمومی کشور) 4001000901009119 و شماره شناسه شبا مربوط به حساب مذکور 440100004001000901009119IR می‌باشد. بدیهی است وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات دولتی بایستی در اجرای ماده 13 آیین‌نامه اجرایی مواد 1 و 3 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد، وجوه حاصل از فروش و اسقاط اتومبیل‌های در اختیار خود را به شماره‌های فوق واریز نمایند.
منبع اصلی مطلب : کانون ذیحسابان استان تهران
برچسب ها : حساب ,اتومبیل‌های ,دولتی ,شماره ,عمومی کشور ,درآمد عمومی ,حساب درآمد ,وجوه حاصل ,حساب درآمد عمومی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : شماره سیبا و شبای حساب911/78(حساب درآمد عمومی کشور) جهت فروش یا اسقاط خودروهای دولتی


پیشنویس استاندارد

نظرخواهی در مورد پیشنویس استاندارد حسابداری مزایای بازنشستگی کارکنان

:: نظرخواهی در مورد پیشنویس استاندارد حسابداری مزایای بازنشستگی کارکنان
پیشنویس استاندارد

 کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری دولتی از تمام افراد صاحب‌نظر تقاضا دارد که ضمن مطالعه دقیق پیش‌نویس استاندارد، پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان دی 1395 برای مدیریت تدوین استانداردها (به آدرس: تهران، خیابان بیهقى، نبش خیابان12، پلاک12 و یا پایگاه اطلاع رسانى سازمان حسابرسى www. audit.org.ir))، ارسال فرمایند.

 

دانلود پیشنویس استاندارد شماره 12

منبع اصلی مطلب : کانون ذیحسابان استان تهران
برچسب ها : پیشنویس استاندارد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : نظرخواهی در مورد پیشنویس استاندارد حسابداری مزایای بازنشستگی کارکنان